Ho Chi Minh

JASPAS HANOI

4th Floor, Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung, Hoan Kiem
Tầng 4, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm
Mail: jaspas-hn@afg.vn

Tel: 024 3934 8325

Ho Chi Minh

JASPAS THAO DIEN

15 Tong Huu Dinh, Dist 2, HCMC
15 Tống Hữu Định, Quận 2, TP HCM
Mail: jaspas-hcm.td@afg.vn

Tel: 028 3636 8822/33

Ho Chi Minh

JASPAS DONG KHOI

33 Dong Khoi, Dist 1, HCMC
33 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM
Mail: jaspas-hcm.dk@afg.vn

Tel: 028 3822 9925/6