Ho Chi Minh

JASPAS HANOI

4th Floor, Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung, Hoan Kiem
Tầng 4, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm
jaspas-hn@afg.vn

Tel: 02439348325

Ho Chi Minh

JASPAS DONG KHOI

33 Dong Khoi, Dist 1, HCMC
33 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM
jaspas-hcm@afg.vn

Tel: (+848 ) 3822 9925/6